Enhedsterapi

ENHEDSTERAPI - en vej til helbredelse

Det grundlæggende i Enhedsterapien er foreningen af ånd, sind og krop. Enhedsterapi bygger på en helhedsforståelse for hvordan ånd, sind og krop arbejder sammen.

Som enhedsterapeut arbejder jeg med at skabe enhed og styrke helbredelsesprocesserne på de mange niveauer, som vi mennesker består af.

Enhedsterapiens elementer

Enhedsterapi udgør en syntese af en lang række elementer, som over årene har vist sig i praksis at hjælpe mennesker.

Metoderne i enhedsterapi er bygget op, så de både kan give teknikker til praktisk hjælp og lindring af symptomer.

Teknikkerne, som har vist sig at kunne sætte gang i helbredelsesprocesser på mange niveauer, omfatter blandt andet:

  • Genopretning af flowet i kroppens forskellige energisystemer
  • Berøringsmetoder som aktiverer kroppens helbredende ressourser
  • Terapeutisk brug af stemme, lyd og rytme
  • Traumeforløsende teknikker
  • Forvandling af negative følelser og minder
  • Brug af meditation og tankens kraft
  • Brug af Bachs blomsteressenser

Enhedsterapi

Er udviklet af den norske læge Audun Myskja, som gennem mere end 30 år har samlet en række forskellige og dokumenteret virksomme teknikker inden for medicinsk behandling og komplementære terapiformer.

- Energisystemerne i og omkring os påvirker vores krop, tanker og handlinger.


- Vores krop, tanke og handlinger påvirker energisystemerne i og omkring os.


- Genopretning af flow i energisystemerne vil skabe positiv ændring i krop, tanke og handling :)

Kontakt:

Tlf: 22 39 08 68

Mail: kontakt@kinesiologi-butikken.dk

DK-Kinesiolog, RAB  -  Enhedsterapeut

Rikke Barbro Bendixen

Flintevænget 25, Osted

4320 Lejre